Ocupare ADDJ
 
 

ANUNȚ INFORMARE.

 

Comunicat de presă
Publicat  29.06.2015

„PROGRAME INTEGRATE PENTRU RESURSE UMANE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN JUDEŢELE TULCEA ȘI IALOMIŢA – SMIS 51005”

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea și Consiliul Judeţean Ialomiţa, a implementat pe parcursul a 15 luni, in perioada 1 aprilie 2014 – 30 iunie 2015, proiectul „PROGRAME INTEGRATE PENTRU RESURSE UMANE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN JUDEŢELE TULCEA ȘI IALOMIŢA – SMIS 51005”.

Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European în cadrul „Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2. „Promovarea sustenabilitaţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”), fiind gestionat de Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial-Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) prin intermediul OIR POSDRU REGIUNEA NE.

Obiectivul general al proiectului a urmărit creșterea calităţii profesionale, personale și a gradului de ocupabilitate ale șomerilor, inclusiv șomeri tineri și de lungă durată, persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, persoanelor inactive, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum și ale angajaţilor și managerilor din mediul rural, prin asigurarea serviciilor integrate de dezvoltare a resurselor umane.

Principalele rezultate ale proiectului au fost următoarele:

 • Informarea unui număr de 1875 persoane din județul Tulcea și 772 persoane din județul Ialomița în ceea ce privește oportunitățile de pe piața muncii;
 • 645 persoane selectate pentru participarea la activitățile proiectului;
 • realizarea unui studiu privind nevoile de dezvoltare a resurselor umane;
 • 645 persoane consiliate în ceea ce privește oportunitățile de dezvoltare ale carierei;
 • 108 persoane au participat la sesiunile de formare in COMPETENȚE ANTREPRENORIALE;
 • 311 persoane au participat la sesiunile de formare in INIȚIERE IT;
 • 643 persoane au participat la cursuri de formare profesională după cum urmează:
  • 191 persoane care au fost calificate în ocupația lucrător comercial;
  • 150 persoane care au fost calificate în ocupația lucrător finisor pentru construcții;
  • 150 persoane care au fost calificate în ocupația ospătar;
  • 152 persoane care au fost calificate în ocupația mecanic agricol;

Conferința de închidere a proiectului se va desfășura luni, 29.06.2015, orele 11:00, la sala de conferințe a Hotelului Delta (Hotel Delta 4*, sala de conferințe ‚‚Mezanin” din municipiul Tulcea.

Pentru informaţii suplimentare legate de proiect puteţi accesa www.ocupareaddj.ro, www.addj.ro, sau puteţi contacta ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI TULCEA, persoană de contact Chiriac Rodica (tel.0240510171 / 0733695022, e-mail office@addj.ro).

http://i.imgur.com/jCsPylJ.jpg

A N U N Ț

Comunicat de presă
Publicat 23.05.2014

„PROGRAME INTEGRATE PENTRU RESURSE UMANE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN JUDEŢELE TULCEA ȘI IALOMIŢA – SMIS 51005”

 

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea și Consiliul Judeţean Ialomiţa, implementează proiectul „PROGRAME INTEGRATE PENTRU RESURSE UMANE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN JUDEŢELE TULCEA ȘI IALOMIŢA – SMIS 51005”.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European în cadrul „Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2. „Promovarea sustenabilitaţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”), fiind gestionat de Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial-Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) prin intermediul OIR POSDRU REGIUNEA NE.

Proiectul a demarat la 1 aprilie 2014, perioada de implementare este de 15 luni și urmărește creșterea calităţii profesionale, personale și a gradului de ocupabilitate ale șomerilor, inclusiv șomeri tineri și de lungă durată, persoanelor ocupate în agricultura de subzistentă, persoanelor inactive, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum și ale angajaţilor și managerilor din mediul rural, prin asigurarea serviciilor integrate de dezvoltare a resurselor umane.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt următoarele:

 • 1000 persoane informate la nivelul județelor Tulcea și Ialomița în ceea ce privește oportunitățile de pe piața muncii;
 • 625 persoane selectate pentru participarea la activitățile proiectului;
 • realizarea unui studiu privind nevoile de dezvoltare a resurselor umane;
 • 625 persoane consiliate în ceea ce privește oportunitățile de dezvoltare ale carierei;
 • 4 sesuni de formare în domeniul antreprenorial, 100 participanți;
 • 12 grupe de formare operator introducere, validare si prelucrare date, 300 participanți certificați;
 • 7 grupe de formare în ocupația lucrător comercial, 175 participanți certificați;
 • 6 grupe de formare în ocupația mecanic, 150 participanți certificați;
 • 6 grupe de formare în ocupația finisor construcții, 150 participanți certificați;
 • 6 grupe de formare în ocupația ospătar, 150 participanți certificați.

Evenimentul de lansare oficială a proiectului se va desfășura vineri, 23.05.2014, orele 11:00, la Hotelul Delta din municipiul Tulcea.

Pentru informaţii suplimentare legate de proiect puteţi accesa www.ocupare.addj.ro, www.addj.ro, sau puteţi contacta ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI TULCEA (tel.0240510171, e-mail office@addj.ro).

MANAGER PROIECT

Ing. Dănuţ DRĂGAN

 

 

http://i.imgur.com/jCsPylJ.jpg

Liste cursanti recrutați în procesul de informare și recrutare din cadrul proiectului ”Programe integrate pentru resurse umane de calitate în mediul rural din judeţele Tulcea și IalomiţaID proiect: 125187, SMIS 51005, dar nu au fost selectati in grupul țintă al proiectului.

Tulcea – listă persoane neselectate:

Baia
CA Rosetti
Bestepe
Carcaliu
Ceamurlia de jos
Casimcea
Cerna
Chilia
Frecatei
Daeni
Greci
Hamcearca
Grindu
Horia
Jijila
IC Bratianu
Jurilovca
Mahmudia
M Kogalniceanu
Murighiol
Nufarul
Nalbant
Ostrov
Peceneaga
Pardina
Sarighiol de deal
Smardan
Slava Cercheza
Somova
Tulcea
Topolog
Turcoaia
Visterna
Valea Nucarilor
  
  

Ialomiţa – listă persoane neselectate:

Adancata
Albesti
Andrasesti
Axintele
Barcanesti
Boranesti
Brosteni
Buiesti
Ciocarlia
Cosereni
Dragoiesti
Dridu
Gh. Doja
Jilavele
Lilieci
Livedea
Maia
Manasia
Marsilieni
Moldoveni
Perieti
Radulesti
Rosiori
Sinesti
Urziceni
  
  

 

http://i.imgur.com/jCsPylJ.jpg

A N U N Ț
Se l e c ț i e  g r u p  ț i n t ă

      Asociația de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea și Consiliul Judeţean Ialomiţa, implementează proiectul „PROGRAME INTEGRATE PENTRU RESURSE UMANE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN JUDEȚELE TULCEA ȘI IALOMIȚA – SMIS 51005”.

      Potrivit proiectului, din cele două județe, Tulcea și Ialomița se desfășoară activitatea de selecție a grupului țintă (625 persoane participante la programe integrate – recrutare, selecție, consiliere de carieră, formare profesională, instruire în IT și dezvoltare antreprenorială).

      În perioada octombrie 2014 – mai 2015, beneficiarii grupului țintă vor participa la sesiunile de instruire ce se vor desfășura la nivelul celor două județe (dezvoltare antreprenorială, operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător comercial, mecanic, finisor construcții, ospătar).

      Pentru informații suplimentare legate de proiect puteţi accesa www.ocupareaddj.ro, www.addj.ro, sau puteţi contacta ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI TULCEA (tel. 0240 510171, e-mail: office@addj.ro.

MANAGER PROIECT
Ing. DĂNUȚ DRĂGAN

  Publicat în: 1 Oct, 2014 @ 08:34

http://i.imgur.com/jCsPylJ.jpg

C O M U N I C A T

campanii de promovare a antreprenoriatului – Ialomiţa

 

      Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea și Consiliul Judeţean Ialomiţa, implementează proiectul „PROGRAME INTEGRATE PENTRU RESURSE UMANE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN JUDEȚELE TULCEA ȘI IALOMIȚA – SMIS 51005”.

      Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”), fiind gestionat de Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) prin intermediul OIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST.

      Derulat pe parcursul a 15 de luni şi demarat de la 1 aprilie 2014, proiectul urmăreşte creșterea calitatii profesionale, personale si a gradului de ocupabilitate ale somerilor, inclusiv someri tineri si de lunga durata, persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta, persoanelor inactive, persoanelor in cautarea unui loc de munca, precum si ale angajatilor si managerilor din mediul rural prin asigurarea serviciilor integrate de dezvoltare a resurselor umane.

      Avem plăcerea de a vă invita luni, 22 SEPTEMBRIE 2014, orele 11:00, la HOTEL CENTRAL, Bulevardul Cosminului, Nr. 2-4, Bl. I6-I7, Slobozia (Ialomita), la conferința care vizează promovarea antreprenoriatului și a proiectului.

      Potrivit proiectului în cele două județe, Tulcea și Ialomița se va constitui câte un grup de lucru pentru sprijinul antreprenorial, cu participarea reprezentanților instituțiilor cu atribuții relevante în domeniu, precum Camera de Comerț, Direcții ale Finanțelor Publice, Inspectoratul de Muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și autoritățile locale. Grupul va avea rolul de for de dezbatere, formulare de propuneri si furnizare de expertiza pentru formarea și activitățile antreprenoriale ale grupului țintă.

      Prin campaniile de promovare a antreprenoriatului, precum si prin cursul de instruire în dezvoltare antreprenorială se contribuie la dezvoltarea culturii antreprenoriale cu rezultate directe in creșterea numărului de persoane care doresc sa demareze o afacere pe cont propriu in zonele rurale.

      Pentru informaţii suplimentare legate de proiect puteţi accesa www.ocupareaddj.ro, www.addj.ro, sau puteţi contacta ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI TULCEA (tel. 0240 510171, e-mail: office@addj.ro.

 MANAGER PROIECT
Ing. DĂNUȚ DRĂGAN

ORGANIZATOR EVENIMENT:
SC RUXMAR OFFICE SRL
MARIIUS CÂRLIG

 

 

http://i.imgur.com/jCsPylJ.jpg

 

C O M U N I C A T

campanii de promovare a antreprenoriatului – Tulcea

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea și Consiliul Judeţean Ialomiţa, implementează proiectul „PROGRAME INTEGRATE PENTRU RESURSE UMANE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN JUDEȚELE TULCEA ȘI IALOMIȚA – SMIS 51005”.

      Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”), fiind gestionat de Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS DRU) prin intermediul OIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST.

      Derulat pe parcursul a 15 de luni şi demarat de la 1 aprilie 2014, proiectul urmăreşte creșterea calitatii profesionale, personale si a gradului de ocupabilitate ale somerilor, inclusiv someri tineri si de lunga durata, persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta, persoanelor inactive, persoanelor in cautarea unui loc de munca, precum si ale angajatilor si managerilor din mediul rural prin asigurarea serviciilor integrate de dezvoltare a resurselor umane.

      Avem plăcerea de a vă invita miercuri, 17 SEPTEMBRIE 2014, orele 11:00, la sala multifuncțională de la CASA AVRAMIDE, str. Progresului, nr. 32, la conferința care vizează promovarea antreprenoriatului și a proiectului.

Potrivit proiectului în cele două județe, Tulcea și Ialomița se va constitui câte un grup de lucru pentru sprijinul antreprenorial, cu participarea reprezentanților instituțiilor cu atribuții relevante în domeniu, precum Camera de Comerț, Direcții ale Finanțelor Publice, Inspectoratul de Muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și autoritățile locale. Grupul va avea rolul de for de dezbatere, formulare de propuneri si furnizare de expertiza pentru formarea și activitățile antreprenoriale ale grupului țintă.

      Prin campaniile de promovare a antreprenoriatului, precum si prin cursul de instruire în dezvoltare antreprenorială se contribuie la dezvoltarea culturii antreprenoriale cu rezultate directe in creșterea numărului de persoane care doresc sa demareze o afacere pe cont propriu in zonele rurale.

      Pentru informaţii suplimentare legate de proiect puteţi accesa www.ocupareaddj.ro, www.addj.ro, sau puteţi contacta ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ  A  JUDEŢULUI  TULCEA (tel. 0240 510171, e-mail: office@addj.ro.

MANAGER PROIECT
Ing. DĂNUȚ DRĂGAN

ORGANIZATOR EVENIMENT:
SC RUXMAR OFFICE SRL
MARIIUS CÂRLIG

 

http://i.imgur.com/jCsPylJ.jpg

 

 

INVESTEȘTE ÎN OAMENI !

      Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

      Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea implementează proiectul „Programe integrate pentru resurse umane de calitate în mediul rural din judeţele Tulcea și Ialomiţa”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea și Consiliul Judeţean Ialomiţa, obiectivul general al proiectului fiind creșterea calității profesionale, personale și a gradului de ocupabilitate ale șomerilor, inclusiv șomeri tineri și de lungă durată, persoanelor ocupate în agricultura de subzistentă, persoanelor inactive, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum şi ale angajaților şi managerilor din mediul rural, prin asigurarea serviciilor integrate de dezvoltare a resurselor umane.

      În perioada iunie – august 2014 în localitățile rurale din județele Tulcea şi Ialomița, se desfășoară sesiuni de informare în vederea recrutării persoanelor interesate de a participa la sesiunile de instruire ce se vor desfășura în cadrul proiectului (dezvoltare antreprenorială, operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător comercial, mecanic, finisor construcții, ospătar).

Informații suplimentare despre proiect şi înscrieri:

-În Tulcea – la Punctul de informare din str. Issacei nr. 24, Casa Tineretului, et. 1, jud. Tulcea, telefon 0240511332, e-mail odsa09@yahoo.com, Organizația de Dezvoltare Socială și Administrativăpersoana de contact d-na Mariana Ioan, asistent manager, telefon 0720 831050.

-În Ialomiţa – punctul de Informare din cadrul CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA, strada Revoluţiei nr.1, etaj 4, cam. 53, tel. 0243 230 200 interior 277, persoană de contact d-na Doina Gangan, e-mail cji@cicnet.ro şi la SC EQ IDEA CONSULTANCY SRL- persoană de contact Roman Mihuţ Dragoş, tel. 0769 285529.

Informații suplimentare se pot obține accesând si web situl proiectului: www.ocupare.addj.ro si la Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea Tel/Fax 0240510171.

MANAGER PROIECT
Ing. Dănuţ DRĂGAN

 
 


Ocupare ADDJ